išspūdinti

išspūdinti
išspū̃dinti intr. Š, , NdŽ, Krž, Krkl; L, G111, BM41(An) šnek. pamažu išeiti: Gaidys su vaiku, suglemžę knygeles, išspūdino namo Žem. Valandelę patrukęs, sūnus išspūdino laukan M.Valanč. Išspū̃dino pro duris, kad negautų lupt Mrj. \ spūdinti; apspūdinti; atspūdinti; įspūdinti; išspūdinti; nuspūdinti; paspūdinti; parspūdinti; praspūdinti; prispūdinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • išspūdinti — išspū̃dinti vksm. Susigėdusi išspū̃dino iš kam̃bario laukañ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apspūdinti — apspū̃dinti tr., intr. Š šnek. pamažu, tyliai apeiti. spūdinti; apspūdinti; atspūdinti; įspūdinti; išspūdinti; nuspūdinti; paspūdinti; parspūdinti; praspūdinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atspūdinti — atspū̃dinti intr. Š šnek. pamažu, tyliai ateiti: Užteko žodelio, ir atspū̃dino Lnkv. spūdinti; apspūdinti; atspūdinti; įspūdinti; išspūdinti; nuspūdinti; paspūdinti; parspūdinti; pr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdilbinti — išdil̃binti intr. išslampinti, išspūdinti: Apsisukė ir išdìlbino per duris Strn. dilbinti; atidilbinti; įdilbinti; išdilbinti; nudilbinti; padilbinti; pardilbinti; pradilbinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdūlinti — išdū̃linti intr. išeiti, išspūdinti: Stengiasi išdūlinti nepastebimas pro duris P.Cvir. Išdūlino vargšas numo Ll. Išėjo tėvelis, išdūlino LTR(Dl). dūlinti; apdūlinti; atidūlinti; įdūlinti; išdūlinti; nudūlinti; padūlinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsprūdinti — 1 išsprū̃dinti Rs; LL175 žr. išspūdinti: Taip tyliai pro duris išsprū̃dino Pg. Nueinu – jau jis išsprū̃dinęs namo miškais Šd. Išsprū̃dino kap šuva, uodegą pabrukęs Mrj. sprūdinti; atsprūdinti; įsprūdinti; išsprūdinti; nusprūdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išstūrinti — išstū̃rinti šnek. 1. intr. išspūdinti, iškiūtinti: Kur teip jis išstū̃rina pasturgalį atkišęs? Grž. Stovėjo stovėjo abidvi nusigręžę ir išstū̃rino Slm. 2. tr. išvaryti: Ana išstū̃rino vyrą Rdm. 3. tr. atkišti: Anas vaikščioja visada ranką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištvylinti — ištvỹlinti intr. Š, DŽ, NdŽ, KŽ; D102 tylomis, paslapčiomis išeiti, išspūdinti: Tvylomis ištvylyti I. Rasi kokią dalę mišių apleidai ar ne laiku iš bažnyčios ištvylinai? P. Svečias pasisylys, tyloms pro duris ištvỹlins JD136. Sėdėjo sėdėjo i… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuspūdinti — nuspū̃dinti intr. DŽ, Brs, Gž šnek. pamažu nueiti: Sugėdintas nuspū̃dino šalin Plt. Pavampsojo pavampsojo ir nuspū̃dino Ll. Lapė, nieko nepešus, nuspū̃dino į girią Krsn. spūdinti; apspūdinti; atspūdinti; įspūdinti; išspūdinti; nuspūdinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parspūdinti — parspū̃dinti intr. NdŽ šnek. pamažu pareiti: Marytė parspū̃dina, tėvuo pusryčius nunešusi Krkl. Daugiau šis pasiėmęs tuos savo pinigėlius ir parspūdinęs namo SI191(Jnš). spūdinti; apspūdinti; atspūdinti; įspūdinti; išspūdinti; nuspūdinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”